Prestationsersättning (Incentive Reimbursement)

Prestationsersättning

Plan som ger ersättning för den hälso- och sjukvård som utförts, i allmänhet av en institution, och som förser institutionen med ytterligare ekonomisk belöning om vissa villkor uppfylls. En sådan plan är ämnad att främja och belöna ökad effektivitet och kostnadsbegränsning i syfte att ge bättre vård eller åtminstone utan att det får någon negativ inverkan på vårdkvaliteten.

Förklaring på engelska

A scheme which provides reimbursement for the health services rendered, generally by an institution, and which provides added financial rewards if certain conditions are met. Such a scheme is intended to promote and reward increased efficiency and cost containment, with better care, or at least without adverse effect on the quality of the care rendered.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Incentive Reimbursements; Incentive Reimbursement; Pay for Performance; Performance, Pay for

Svensk term Prestationsersättning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Incentive Reimbursements; Incentive Reimbursement; Pay for Performance; Performance, Pay for
Engelsk term Incentive Reimbursement
MESH ID D012052

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.