Prevotella intermedia (Prevotella intermedia)

Prevotella intermedia

En art av gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier som ursprungligen klassificerats inom släktet BACTEROIDES. Denna bakterie är en vanlig kommensal i tandköttssprickan och isoleras ofta från fall av tandköttsinflammation och andra purulenta lesioner relaterade till mun.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, anaerobic, rod-shaped bacteria originally classified within the BACTEROIDES genus. This bacterium is a common commensal in the gingival crevice and is often isolated from cases of gingivitis and other purulent lesions related to the mouth.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacteroides intermedius

Svensk term Prevotella intermedia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacteroides intermedius
Engelsk term Prevotella intermedia
MESH ID D018713

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.