Prevotella (Prevotella)

Prevotella

Ett släkte av gramnegativa, anaeroba, nonsporeforming, icke-rörliga stavar. Organismer av detta släkte hade ursprungligen klassificerats som medlemmar av släktet Bacteroides men överväldigande biokemiska och kemiska fynd 1990 indikerade behovet av att skilja dem från andra Bacteroides-arter, och därför etablerades detta nya släkte.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, anaerobic, nonsporeforming, nonmotile rods. Organisms of this genus had originally been classified as members of the BACTEROIDES genus but overwhelming biochemical and chemical findings in 1990 indicated the need to separate them from other Bacteroides species, and hence, this new genus was established.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Prevotella
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Prevotella
MESH ID D018720

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.