Primär progressiv afasi (Primary progressive aphasia)

Primär progressiv afasi

En form av talrubbning som inträder och förvärras gradvis, utan försämring av andra kognitiva funktioner. Tillståndet betraktas av vissa som ett syndrom, sammanhängande med olika degenerativa processe r i hjärnbarken, medan andra betraktar denna typ av afasi som en självständig neuropatologisk process, skild från de vanligaste degenerativa demenssjukdomarna.

Förklaring på engelska

A progressive form of dementia characterized by the global loss of language abilities and initial preservation of other cognitive functions. Fluent and nonfluent subtypes have been described. Eventually a pattern of global cognitive dysfunction, similar to ALZHEIMER DISEASE, emerges. Pathologically, there are no Alzheimer or PICK DISEASE like changes, however, spongiform changes of cortical layers II and III are present in the TEMPORAL LOBE and FRONTAL LOBE. (From Brain 1998 Jan;121(Pt 1):115-26)

Synonym, svenska: Mesulam syndrom; Afasi, primär progressiv

Synonym, engelska: Aphasias, Primary Progressive; Primary Progressive Aphasia; Primary Progressive Aphasias; Progressive Aphasia, Primary; Progressive Aphasias, Primary; Mesulam’s Syndrome; Syndrome, Mesulam’s; Mesulam Syndrome; Syndrome, Mesulam

Svensk term Primär progressiv afasi
Synonym på svenska Mesulam syndrom; Afasi, primär progressiv
Synonym på engelska Aphasias, Primary Progressive; Primary Progressive Aphasia; Primary Progressive Aphasias; Progressive Aphasia, Primary; Progressive Aphasias, Primary; Mesulam’s Syndrome; Syndrome, Mesulam’s; Mesulam Syndrome; Syndrome, Mesulam
Engelsk term Primary progressive aphasia
MESH ID D018888

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.