Proantocyanidiner (Proanthocyanidins)

Proantocyanidiner

Dimerer och oligomerer av flavan-3-olenheter (CATECHIN-analoger) kopplade huvudsakligen via C4 till C8-bindningar till leukoantocyanidiner. De liknar strukturellt ANTHOCYANINER men är resultatet av en annan gaffel i biosyntetiska banor.

Förklaring på engelska

Dimers and oligomers of flavan-3-ol units (CATECHIN analogs) linked mainly through C4 to C8 bonds to leucoanthocyanidins. They are structurally similar to ANTHOCYANINS but are the result of a different fork in biosynthetic pathways.

Synonym, svenska: Kondenserade tanniner; Procyanidiner

Synonym, engelska: Condensed Tannin; Condensed Tannins; Tannins, Condensed; Anthocyanidin Polymers; Polymers, Anthocyanidin; Tannin, Condensed; Procyanidins

Svensk term Proantocyanidiner
Synonym på svenska Kondenserade tanniner; Procyanidiner
Synonym på engelska Condensed Tannin; Condensed Tannins; Tannins, Condensed; Anthocyanidin Polymers; Polymers, Anthocyanidin; Tannin, Condensed; Procyanidins
Engelsk term Proanthocyanidins
MESH ID D044945

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.