Problembaserat lärande (Problem-Based Learning)

Problembaserat lärande

Instruktionsanvändning av exempel eller fall för att undervisa med problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande.

Förklaring på engelska

Instructional use of examples or cases to teach using problem-solving skills and critical thinking.

Synonym, svenska: PBL; Aktivt lärande; Experimentellt lärande; Problembaserad inlärning

Synonym, engelska: Learning, Problem-Based; Problem Based Learning; Curriculum, Problem-Based; Curriculum, Problem Based; Problem-Based Curriculum; Problem-Based Curricula; Curricula, Problem-Based; Problem Based Curricula; Experiential Learning; Learning, Experiential; Active Learning; Learning, Active

Svensk term Problembaserat lärande
Synonym på svenska PBL; Aktivt lärande; Experimentellt lärande; Problembaserad inlärning
Synonym på engelska Learning, Problem-Based; Problem Based Learning; Curriculum, Problem-Based; Curriculum, Problem Based; Problem-Based Curriculum; Problem-Based Curricula; Curricula, Problem-Based; Problem Based Curricula; Experiential Learning; Learning, Experiential; Active Learning; Learning, Active
Engelsk term Problem-Based Learning
MESH ID D018794

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.