Produktförpackning (Product Packaging)

Produktförpackning

Blankett [publikationstyp] i vilken produkten bearbetas eller förpackas och märks. PRODUKTMÄRKNING finns också.

Förklaring på engelska

Form in which product is processed or wrapped and labeled. PRODUCT LABELING is also available.

Synonym, svenska: Förpackningar; Emballage; Förpackningsemballage; Produktbehållare

Synonym, engelska: Packaging, Product; Packagings, Product; Product Packagings; Packaging; Packagings; Product Containers; Container, Product; Containers, Product; Product Container

Svensk term Produktförpackning
Synonym på svenska Förpackningar; Emballage; Förpackningsemballage; Produktbehållare
Synonym på engelska Packaging, Product; Packagings, Product; Product Packagings; Packaging; Packagings; Product Containers; Container, Product; Containers, Product; Product Container
Engelsk term Product Packaging
MESH ID D019064

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.