Profager (Prophages)

Profager

Genomer av tempererade BAKTERIOFAGER integrerade i DNA i deras bakteriella värdcell. profager kan dupliceras för många cellgenerationer tills någon stimulans inducerar dess aktivering och virulens.

Förklaring på engelska

Genomes of temperate BACTERIOPHAGES integrated into the DNA of their bacterial host cell. The prophages can be duplicated for many cell generations until some stimulus induces its activation and virulence.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Prophage

Svensk term Profager
Synonym på svenska
Synonym på engelska Prophage
Engelsk term Prophages
MESH ID D039002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.