Progesteronsläktingar (Progesterone Congeners)

Progesteronsläktingar

Steroida föreningar relaterade till PROGESTERON, det viktigaste progestationshormonet hos däggdjur. Progesteronsläktingar inkluderar viktiga progesteronprekursorer i de biosyntetiska banor, metaboliter, derivat, och syntetiska steroider med progestationella aktiviteter.

Förklaring på engelska

Steroidal compounds related to PROGESTERONE, the major mammalian progestational hormone. Progesterone congeners include important progesterone precursors in the biosynthetic pathways, metabolites, derivatives, and synthetic steroids with progestational activities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Progestational Hormones, Synthetic; Progestational Hormone Analogs; Synthetic Progestational Hormones; Progestin Analogs; Progestogens, Synthetic; Synthetic Progestogens; Progestins, Synthetic; Progestational Hormone Analogues; Progestin Analogues; Progestagens, Synthetic; Synthetic Progestagens; Synthetic Progestin; Progestin, Synthetic; Synthetic Progestins

Svensk term Progesteronsläktingar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Progestational Hormones, Synthetic; Progestational Hormone Analogs; Synthetic Progestational Hormones; Progestin Analogs; Progestogens, Synthetic; Synthetic Progestogens; Progestins, Synthetic; Progestational Hormone Analogues; Progestin Analogues; Progestagens, Synthetic; Synthetic Progestagens; Synthetic Progestin; Progestin, Synthetic; Synthetic Progestins
Engelsk term Progesterone Congeners
MESH ID D045167

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.