Program för bättre hälsa (Healthy People Programs)

Program för bättre hälsa

Måldokument för utveckling av program för förbättrad folkhälsa, utarbetade av och för såväl internationella (WHO) som nationella organisationer (regeringar, samfund, yrkessammanslutningar, landsting), t ex World Health 2000 (WHO), Healthy People 2000 och Healthy People 2010 (USA), Folkhälsa 2000 (Gävleborgs landsting).

Förklaring på engelska

Healthy People Programs are a set of health objectives to be used by governments, communities, professional organizations, and others to help develop programs to improve health. It builds on initiatives pursued over the past two decades beginning with the 1979 Surgeon General’s Report, Healthy People, Healthy People 2000: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives, and Healthy People 2010. These established national health objectives and served as the basis for the development of state and community plans. These are administered by the Office of Disease Prevention and Health Promotion (ODPHP). Similar programs are conducted by other national governments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Healthy People Program; Healthy People 2010; Healthy People 2020; Healthy People 2020s; People 2020, Healthy; Healthy People 2000

Svensk term Program för bättre hälsa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Healthy People Program; Healthy People 2010; Healthy People 2020; Healthy People 2020s; People 2020, Healthy; Healthy People 2000
Engelsk term Healthy People Programs
MESH ID D040361

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.