Program [Publikationstyp] (Program)

Program [Publikationstyp]

Verk bestående av listor över evenemang, bitar, artister, högtalare etc. av en underhållning, ceremoni eller liknande. (Från: Genrevillkor: En tesaurus för användning i sällsynta bok- och specialsamlingar katalogisering, 2d ed)

Förklaring på engelska

Works consisting of lists of the events, pieces, performers, speakers, etc., of an entertainment, ceremony, or the like. (From: Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloging, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Programs

Svensk term Program [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Programs
Engelsk term Program
MESH ID D019542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.