Progressiv supranukleär pares (Progressive supranuclear palsy)

Progressiv supranukleär pares

En degenerativ sjukdom i centrala nervsystemet som kännetecknas av balanssvårigheter; OKULÄRA MOTILITETSSTÖRNINGAR (supranukleär ögonförlamning); DYSARTRI; sväljsvårigheter; och axiell DYSTONI. Uppkomsten är vanligtvis under det femte decenniet och sjukdomsförlopp sker under flera år. Patologiska fynd inkluderar neurofibrillär degeneration och neuronal förlust i den dorsala MESENCEPHALON; SUBTHALAMIC NUCLEUS; RED NUCLEUS; pallidum; dentate nucleus; och vestibulära kärnor. (Från Adams et al., Principer för Neurologi, 6: e ed, pp1076-7)

Förklaring på engelska

A degenerative disease of the central nervous system characterized by balance difficulties; OCULAR MOTILITY DISORDERS (supranuclear ophthalmoplegia); DYSARTHRIA; swallowing difficulties; and axial DYSTONIA. Onset is usually in the fifth decade and disease progression occurs over several years. Pathologic findings include neurofibrillary degeneration and neuronal loss in the dorsal MESENCEPHALON; SUBTHALAMIC NUCLEUS; RED NUCLEUS; pallidum; dentate nucleus; and vestibular nuclei. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1076-7)

Synonym, svenska: Steele-Richardson-Olszewskis syndrom

Synonym, engelska: Progressive Supranuclear Palsies; Supranuclear Palsies, Progressive; Steele-Richardson-Olszewski Syndrome; Steele Richardson Olszewski Syndrome; Richardson’s Syndrome; Richardson Syndrome; Steele-Richardson-Olszewski Disease; Steele Richardson Olszewski Disease; Palsy, Progressive Supranuclear; Progressive Supranuclear Palsy; Ophthalmoplegia, Progressive Supranuclear; Supranuclear Ophthalmoplegia, Progressive; Progressive Supranuclear Ophthalmoplegia; Supranuclear Palsy, Progressive, 1; Progressive Supranuclear Palsy 1

Svensk term Progressiv supranukleär pares
Synonym på svenska Steele-Richardson-Olszewskis syndrom
Synonym på engelska Progressive Supranuclear Palsies; Supranuclear Palsies, Progressive; Steele-Richardson-Olszewski Syndrome; Steele Richardson Olszewski Syndrome; Richardson’s Syndrome; Richardson Syndrome; Steele-Richardson-Olszewski Disease; Steele Richardson Olszewski Disease; Palsy, Progressive Supranuclear; Progressive Supranuclear Palsy; Ophthalmoplegia, Progressive Supranuclear; Supranuclear Ophthalmoplegia, Progressive; Progressive Supranuclear Ophthalmoplegia; Supranuclear Palsy, Progressive, 1; Progressive Supranuclear Palsy 1
Engelsk term Progressive supranuclear palsy
MESH ID D013494

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.