Prokaryotisk initieringsfaktor-1 (Prokaryotic Initiation Factor-1)

Prokaryotisk initieringsfaktor-1

Den minsta av de tre prokaryotiska initieringsfaktorer med en molekylstorlek på ungefär 8 kD. Det binder nära A-stället för 30S-subenheten av RIBOSOMES och kan spela en roll för att förhindra för tidig tillsats av aminoacyl-TRNA-bunden PEPTIDFÖRLÄNGNINGSFAKTOR TU till ribosomen under initiering av en peptidkedja (PEPTIDKEDJEINITIERING, TRANSLATIONAL).

Förklaring på engelska

The smallest of the three prokaryotic initiation factors with a molecular size of approximately 8 kD. It binds near the A-site of the 30S subunit of RIBOSOMES and may play a role in preventing premature addition of aminoacyl-tRNA-linked PEPTIDE ELONGATION FACTOR TU to the ribosome during the initiation of a peptide chain (PEPTIDE CHAIN INITIATION, TRANSLATIONAL).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Initiation Factor-1, Prokaryotic; Prokaryotic Initiation Factor 1; Peptide Initiation Factor IF-1; Peptide Initiation Factor IF 1; Prokaryotic Peptide Initiation Factor-1; Prokaryotic Peptide Initiation Factor 1; Initiation Factor IF-1; IF-1, Initiation Factor; Initiation Factor IF 1; Peptide Initiation Factor-1, Prokaryotic; Peptide Initiation Factor 1, Prokaryotic

Svensk term Prokaryotisk initieringsfaktor-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Initiation Factor-1, Prokaryotic; Prokaryotic Initiation Factor 1; Peptide Initiation Factor IF-1; Peptide Initiation Factor IF 1; Prokaryotic Peptide Initiation Factor-1; Prokaryotic Peptide Initiation Factor 1; Initiation Factor IF-1; IF-1, Initiation Factor; Initiation Factor IF 1; Peptide Initiation Factor-1, Prokaryotic; Peptide Initiation Factor 1, Prokaryotic
Engelsk term Prokaryotic Initiation Factor-1
MESH ID D039861

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.