Prokaryotisk initieringsfaktor-2 (Prokaryotic Initiation Factor-2)

Prokaryotisk initieringsfaktor-2

Den största av de tre prokaryotiska initieringsfaktorer med en molekylstorlek på cirka 80 kD. Det fungerar i transkriptionsinitieringsprocessen genom att främja bindningen av formylmetionin-tRNA till P-stället för 30S-ribosomen och genom att förhindra felaktig bindning av tRNA till översättningsinitieringsstället.

Förklaring på engelska

The largest of the three prokaryotic initiation factors with a molecular size of approximately 80 kD. It functions in the transcription initiation process by promoting the binding of formylmethionine-tRNA to the P-site of the 30S ribosome and by preventing the incorrect binding of elongator tRNA to the translation initiation site.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Initiation Factor-2, Prokaryotic; Prokaryotic Initiation Factor 2; infB Gene Product; Translational Initiation Factor 2; Initiation Factor-2; Initiation Factor 2; Peptide Initiation Factor 2; Peptide Initiation Factor IF-2; Peptide Initiation Factor IF 2; IF2 Protein; infB Protein

Svensk term Prokaryotisk initieringsfaktor-2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Initiation Factor-2, Prokaryotic; Prokaryotic Initiation Factor 2; infB Gene Product; Translational Initiation Factor 2; Initiation Factor-2; Initiation Factor 2; Peptide Initiation Factor 2; Peptide Initiation Factor IF-2; Peptide Initiation Factor IF 2; IF2 Protein; infB Protein
Engelsk term Prokaryotic Initiation Factor-2
MESH ID D039881

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.