Prokaryotiska initieringsfaktorer (Prokaryotic Initiation Factors)

Prokaryotiska initieringsfaktorer

Peptidinitieringsfaktorer från prokaryota organismer. Endast tre faktorer behövs för översättningsinitiering i prokaryota organismer, vilket sker genom en mycket enklare process än i PEPTIDE CHAIN INITIATION, TRANSLATIONAL av eukaryota organismer.

Förklaring på engelska

Peptide initiation factors from prokaryotic organisms. Only three factors are needed for translation initiation in prokaryotic organisms, which occurs by a far simpler process than in PEPTIDE CHAIN INITIATION, TRANSLATIONAL of eukaryotic organisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Initiation Factors, Prokaryotic; Peptide Initiation Factors, Prokaryotic; Translation Initiation Factors, Prokaryotic

Svensk term Prokaryotiska initieringsfaktorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Initiation Factors, Prokaryotic; Peptide Initiation Factors, Prokaryotic; Translation Initiation Factors, Prokaryotic
Engelsk term Prokaryotic Initiation Factors
MESH ID D039662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.