Proliferativ vitreoretinopati (Proliferative Vitreoretinopathy)

Proliferativ vitreoretinopati

Vitreoretinalt membrankrympning eller sammandragning sekundärt till spridningen av primärt retinal pigmentepitelceller och gliaceller, särskilt fibrösa astrocyter, följt av membranbildning. Bildandet av fibrillärt kollagen och cellulär proliferation verkar vara grunden för de kontraktila egenskaperna hos epiretinal- och glaskroppsmembran.

Förklaring på engelska

Vitreoretinal membrane shrinkage or contraction secondary to the proliferation of primarily retinal pigment epithelial cells and glial cells, particularly fibrous astrocytes, followed by membrane formation. The formation of fibrillar collagen and cellular proliferation appear to be the basis for the contractile properties of the epiretinal and vitreous membranes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proliferative Vitreoretinopathies; Vitreoretinopathies, Proliferative; Vitreoretinopathy Neovascular Inflammatory; Inflammatories, Vitreoretinopathy Neovascular; Inflammatory, Vitreoretinopathy Neovascular; Neovascular Inflammatories, Vitreoretinopathy; Neovascular Inflammatory, Vitreoretinopathy; Vitreoretinopathy Neovascular Inflammatories; Proliferative Vitreoretinopathy

Svensk term Proliferativ vitreoretinopati
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proliferative Vitreoretinopathies; Vitreoretinopathies, Proliferative; Vitreoretinopathy Neovascular Inflammatory; Inflammatories, Vitreoretinopathy Neovascular; Inflammatory, Vitreoretinopathy Neovascular; Neovascular Inflammatories, Vitreoretinopathy; Neovascular Inflammatory, Vitreoretinopathy; Vitreoretinopathy Neovascular Inflammatories; Proliferative Vitreoretinopathy
Engelsk term Proliferative Vitreoretinopathy
MESH ID D018630

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.