Prolifererande cellkärneantigen (Proliferating Cell Nuclear Antigen)

Prolifererande cellkärneantigen

Kärnantigen med en roll i DNA-syntes, DNA-reparation, och cellcykelprogression. PCNA krävs för den koordinerade syntesen av både ledande och eftersläpande strängar vid replikationsgaffeln under DNA-replikation. PCNA-uttryck korrelerar med proliferationsaktiviteten hos flera maligna och icke-maligna celltyper.

Förklaring på engelska

Nuclear antigen with a role in DNA synthesis, DNA repair, and cell cycle progression. PCNA is required for the coordinated synthesis of both leading and lagging strands at the replication fork during DNA replication. PCNA expression correlates with the proliferation activity of several malignant and non-malignant cell types.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: PCNA; Antigen, Proliferating Cell Nuclear

Svensk term Prolifererande cellkärneantigen
Synonym på svenska
Synonym på engelska PCNA; Antigen, Proliferating Cell Nuclear
Engelsk term Proliferating Cell Nuclear Antigen
MESH ID D018809

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.