Propionigenium (Propionigenium)

Propionigenium

Ett släkte av strikt anaeroba, icke-sporreformerande gramnegativa bakterier i familj Fusobacteriaceae. Arter i detta släkt används populärt i biokemisk forskning.

Förklaring på engelska

A genus of strictly anaerobic, nonsporeforming gram-negative bacteria in the family Fusobacteriaceae. Species in this genus are popularly used in biochemical research.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Propionigenium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Propionigenium
MESH ID D045184

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.