Proproteinkonvertas 1 (Proprotein Convertase 1)

Proproteinkonvertas 1

Ett kalciumberoende endopeptidas som har specificitet för klyvning vid ARGININ som är nära parade basrester. Det klyver en mängd prohormones inklusive PRO-OPIOMELANOCORTIN; PRORENIN; proenkefaliner; prodynorfin; prosomatostatin; och PROINSULIN.

Förklaring på engelska

A CALCIUM-dependent endopeptidase that has specificity for cleavage at ARGININE that is near paired basic residues. It cleaves a variety of prohormones including PRO-OPIOMELANOCORTIN; PRORENIN; proenkephalins; prodynorphin; prosomatostatin; and PROINSULIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Convertase 1, Proprotein; PC1 Prohormone Convertase; PC3 Endoprotease; Endoprotease, PC3; PC3 Prohormone Convertase; Convertase, PC3 Prohormone; Prohormone Convertase, PC3; Neuroendocrine Convertase PC1; Convertase PC1, Neuroendocrine; Proprotein Convertase SPC3; Convertase SPC3, Proprotein; Proinsulin Convertase 1; Prohormone Convertase 3; Prohormone Convertase, PC1; Convertase, PC1 Prohormone; PC1 Endoprotease; Endoprotease, PC1; Prohormone Convertase 1

Svensk term Proproteinkonvertas 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Convertase 1, Proprotein; PC1 Prohormone Convertase; PC3 Endoprotease; Endoprotease, PC3; PC3 Prohormone Convertase; Convertase, PC3 Prohormone; Prohormone Convertase, PC3; Neuroendocrine Convertase PC1; Convertase PC1, Neuroendocrine; Proprotein Convertase SPC3; Convertase SPC3, Proprotein; Proinsulin Convertase 1; Prohormone Convertase 3; Prohormone Convertase, PC1; Convertase, PC1 Prohormone; PC1 Endoprotease; Endoprotease, PC1; Prohormone Convertase 1
Engelsk term Proprotein Convertase 1
MESH ID D045664

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.