Proproteinkonvertas 5 (Proprotein Convertase 5)

Proproteinkonvertas 5

Ett serinendopeptidas som främst finns i den EXTRACELLULÄRA MATRISEN. Det har specificitet för klyvning av en mängd olika substrat inklusive PRORENIN, pro-membran typ-1 matris metalloproteinas, och NEURAL CELL ADHESION MOLEKYL L1.

Förklaring på engelska

A serine endopeptidase found primarily in the EXTRACELLULAR MATRIX. It has specificity for cleavage of a variety of substrates including PRORENIN, pro-membrane type-1 matrix metalloproteinase, and NEURAL CELL ADHESION MOLECULE L1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Convertase 5, Proprotein; Prohormone Convertase-6; Convertase-6, Prohormone; Prohormone Convertase 6; PC6 Protein; SPC6; Endoprotease PC6; PC5 Protein; Prohormone Convertase PC5; Convertase PC5, Prohormone; PC5 Proprotein Convertase; Convertase, PC5 Proprotein; Proprotein Convertase, PC5; Prohormone Convertase, PC5; Convertase, PC5 Prohormone; PC5 Prohormone Convertase; Prohormone Convertase PC-6; Convertase PC-6, Prohormone; Prohormone Convertase PC 6; PC6 Endoprotease; Endoprotease, PC6; PC5B Preprotein Convertase; Convertase, PC5B Preprotein; Preprotein Convertase, PC5B; PC6A Proprotein Convertase; Convertase, PC6A Proprotein; Proprotein Convertase, PC6A; PC5A Proprotein Convertase; Convertase, PC5A Proprotein; Proprotein Convertase, PC5A

Svensk term Proproteinkonvertas 5
Synonym på svenska
Synonym på engelska Convertase 5, Proprotein; Prohormone Convertase-6; Convertase-6, Prohormone; Prohormone Convertase 6; PC6 Protein; SPC6; Endoprotease PC6; PC5 Protein; Prohormone Convertase PC5; Convertase PC5, Prohormone; PC5 Proprotein Convertase; Convertase, PC5 Proprotein; Proprotein Convertase, PC5; Prohormone Convertase, PC5; Convertase, PC5 Prohormone; PC5 Prohormone Convertase; Prohormone Convertase PC-6; Convertase PC-6, Prohormone; Prohormone Convertase PC 6; PC6 Endoprotease; Endoprotease, PC6; PC5B Preprotein Convertase; Convertase, PC5B Preprotein; Preprotein Convertase, PC5B; PC6A Proprotein Convertase; Convertase, PC6A Proprotein; Proprotein Convertase, PC6A; PC5A Proprotein Convertase; Convertase, PC5A Proprotein; Proprotein Convertase, PC5A
Engelsk term Proprotein Convertase 5
MESH ID D045702

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.