Prospekt [Publikationstyp] (Prospectus)

Prospekt [Publikationstyp]

Arbete bestående av annonser som skrivs ut och distribueras separat av en förläggare för att beskriva och begära beställningar för en ny eller kommande publikation. När det gäller böcker, de kan innehålla exempelsidor. (Från: ALA Ordlista över biblioteks- och informationsvetenskap, 1983)

Förklaring på engelska

Work consisting of advertisements separately printed and distributed by a publisher to describe and solicit orders for a recent or forthcoming publication. In the case of books, they may include sample pages. (From: ALA Glossary of Library and Information Science, 1983)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Prospectuses; Prospectuse

Svensk term Prospekt [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Prospectuses; Prospectuse
Engelsk term Prospectus
MESH ID D019527

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.