Prostaglandin H2 (Prostaglandin H2)

Prostaglandin H2

En cyklisk endoperoxidintermediär som produceras genom verkan av CYKLOOXYGENAS på ARAKIDONSYRA. Det omvandlas vidare av en serie specifika enzymer till serien 2 prostaglandiner.

Förklaring på engelska

A cyclic endoperoxide intermediate produced by the action of CYCLOOXYGENASE on ARACHIDONIC ACID. It is further converted by a series of specific enzymes to the series 2 prostaglandins.

Synonym, svenska: PGH2

Synonym, engelska: PGH2; PGH(2)

Svensk term Prostaglandin H2
Synonym på svenska PGH2
Synonym på engelska PGH2; PGH(2)
Engelsk term Prostaglandin H2
MESH ID D044262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.