Prostaglandiner I (Prostaglandins I)

Prostaglandiner I

En klass av cykliska prostaglandiner som innehåller 6,9-epoxibindningen. Endogena medlemmar av denna familj biosyntetiseras enzymatiskt från PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES.

Förklaring på engelska

A class of cyclic prostaglandins that contain the 6,9-epoxy bond. Endogenous members of this family are biosynthesized enzymatically from PROSTAGLANDIN ENDOPEROXIDES.

Synonym, svenska: PGI

Synonym, engelska: Prostacyclins; Prostaglandin I

Svensk term Prostaglandiner I
Synonym på svenska PGI
Synonym på engelska Prostacyclins; Prostaglandin I
Engelsk term Prostaglandins I
MESH ID D044062

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.