Prostaglandinreceptorer (Prostaglandin Receptors)

Prostaglandinreceptorer

Cellytereceptorer som binder prostaglandiner med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Prostaglandinreceptorsubtyper har preliminärt namngivits enligt deras relativa affiniteter för de endogena prostaglandiner. De inkluderar de som föredrar prostaglandin D2 (DP-receptorer), prostaglandin E2 (EP1-, EP2- och EP3-receptorer), prostaglandin F2-alfa (FP-receptorer) och prostacyklin (IP-receptorer).

Förklaring på engelska

Cell surface receptors that bind prostaglandins with high affinity and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. Prostaglandin receptor subtypes have been tentatively named according to their relative affinities for the endogenous prostaglandins. They include those which prefer prostaglandin D2 (DP receptors), prostaglandin E2 (EP1, EP2, and EP3 receptors), prostaglandin F2-alpha (FP receptors), and prostacyclin (IP receptors).

Synonym, svenska: Receptorer, prostaglandin

Synonym, engelska: Receptor, Prostaglandin; Prostaglandin Receptors; Prostaglandin Receptor; Receptors, Prostaglandins; Prostaglandins Receptors

Svensk term Prostaglandinreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, prostaglandin
Synonym på engelska Receptor, Prostaglandin; Prostaglandin Receptors; Prostaglandin Receptor; Receptors, Prostaglandins; Prostaglandins Receptors
Engelsk term Prostaglandin Receptors
MESH ID D011982

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.