Proteaceae (Proteaceae)

Proteaceae

En växtfamilj av ordningen Proteales, underklass Rosidae klass Blomväxter. Klusterrötter, flaskborstliknande kluster av rotter som blankett [publikationstyp] som svar på dålig jord, är vanliga i denna familj.

Förklaring på engelska

A plant family of the order Proteales, subclass Rosidae class Magnoliopsida. Cluster roots, bottlebrush-like clusters of rootlets which form in response to poor soil, are common in this family.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Protea Plant; Plant, Protea; Plants, Protea; Protea Plants; Grevillea; Grevilleas

Svensk term Proteaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Protea Plant; Plant, Protea; Plants, Protea; Protea Plants; Grevillea; Grevilleas
Engelsk term Proteaceae
MESH ID D039105

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.