Protein-array-analys (Protein Array Analysis)

Protein-array-analys

Ligandbindande analyser som mäter protein-protein, protein-småmolekyl eller protein-nukleinsyrainteraktioner med hjälp av en mycket stor uppsättning fångande molekyler, dvs. de som är fästa separat på ett fast stöd, för att mäta närvaron eller interaktionen av målmolekyler i provet.

Förklaring på engelska

Ligand-binding assays that measure protein-protein, protein-small molecule, or protein-nucleic acid interactions using a very large set of capturing molecules, i.e., those attached separately on a solid support, to measure the presence or interaction of target molecules in the sample.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Analyses, Protein Array; Analysis, Protein Array; Array Analyses, Protein; Array Analysis, Protein; Protein Array Analyses; Protein Array Assay; Array Assay, Protein; Array Assays, Protein; Assay, Protein Array; Assays, Protein Array; Protein Array Assays; ProteinChip; ProteinChips; Protein Microarrays; Microarray, Protein; Microarrays, Protein; Protein Microarray; Protein Microchips; Microchip, Protein; Microchips, Protein; Protein Microchip; Protein Biochips; Biochip, Protein; Biochips, Protein; Protein Biochip; Protein Chips; Chip, Protein; Chips, Protein; Protein Chip; Protein Profiling Chips; Chip, Protein Profiling; Chips, Protein Profiling; Profiling Chip, Protein; Profiling Chips, Protein; Protein Profiling Chip; Protein Profiling Microarrays; Microarray, Protein Profiling; Microarrays, Protein Profiling; Profiling Microarray, Protein; Profiling Microarrays, Protein; Protein Profiling Microarray; Protein Arrays; Array, Protein; Arrays, Protein; Protein Array; Protein Microarray Analysis; Analyses, Protein Microarray; Analysis, Protein Microarray; Microarray Analyses, Protein; Microarray Analysis, Protein; Protein Microarray Analyses; Protein Microarray Assay; Assay, Protein Microarray; Assays, Protein Microarray; Microarray Assay, Protein; Microarray Assays, Protein; Protein Microarray Assays

Svensk term Protein-array-analys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Analyses, Protein Array; Analysis, Protein Array; Array Analyses, Protein; Array Analysis, Protein; Protein Array Analyses; Protein Array Assay; Array Assay, Protein; Array Assays, Protein; Assay, Protein Array; Assays, Protein Array; Protein Array Assays; ProteinChip; ProteinChips; Protein Microarrays; Microarray, Protein; Microarrays, Protein; Protein Microarray; Protein Microchips; Microchip, Protein; Microchips, Protein; Protein Microchip; Protein Biochips; Biochip, Protein; Biochips, Protein; Protein Biochip; Protein Chips; Chip, Protein; Chips, Protein; Protein Chip; Protein Profiling Chips; Chip, Protein Profiling; Chips, Protein Profiling; Profiling Chip, Protein; Profiling Chips, Protein; Protein Profiling Chip; Protein Profiling Microarrays; Microarray, Protein Profiling; Microarrays, Protein Profiling; Profiling Microarray, Protein; Profiling Microarrays, Protein; Protein Profiling Microarray; Protein Arrays; Array, Protein; Arrays, Protein; Protein Array; Protein Microarray Analysis; Analyses, Protein Microarray; Analysis, Protein Microarray; Microarray Analyses, Protein; Microarray Analysis, Protein; Protein Microarray Analyses; Protein Microarray Assay; Assay, Protein Microarray; Assays, Protein Microarray; Microarray Assay, Protein; Microarray Assays, Protein; Protein Microarray Assays
Engelsk term Protein Array Analysis
MESH ID D040081

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.