Proteinasaktiverade receptorer (Proteinase-Activated Receptors)

Proteinasaktiverade receptorer

En klass av receptorer som aktiveras genom verkan av PROTEINASER. De mest anmärkningsvärda exemplen är TROMBINRECEPTORERNA. Receptorerna innehåller kryptiska ligander som exponeras vid selektiv proteolys av specifika N-terminala klyvningsställen.

Förklaring på engelska

A class of receptors that are activated by the action of PROTEINASES. The most notable examples are the THROMBIN RECEPTORS. The receptors contain cryptic ligands that are exposed upon the selective proteolysis of specific N-terminal cleavage sites.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Receptors, Proteinase Activated; Protease-Activated Receptors; Protease Activated Receptors; Receptors, Protease-Activated; Proteinase-Activated Receptors; Proteinase Activated Receptors; Endopeptidase-Activated Receptor; Endopeptidase Activated Receptor; Receptor, Endopeptidase-Activated; Protease-Activated Receptor; Protease Activated Receptor; Receptor, Protease-Activated; Endopeptidase-Activated Receptors; Endopeptidase Activated Receptors; Receptors, Endopeptidase-Activated; Proteinase-Activated Receptor; Proteinase Activated Receptor; Receptor, Proteinase-Activated

Svensk term Proteinasaktiverade receptorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Receptors, Proteinase Activated; Protease-Activated Receptors; Protease Activated Receptors; Receptors, Protease-Activated; Proteinase-Activated Receptors; Proteinase Activated Receptors; Endopeptidase-Activated Receptor; Endopeptidase Activated Receptor; Receptor, Endopeptidase-Activated; Protease-Activated Receptor; Protease Activated Receptor; Receptor, Protease-Activated; Endopeptidase-Activated Receptors; Endopeptidase Activated Receptors; Receptors, Endopeptidase-Activated; Proteinase-Activated Receptor; Proteinase Activated Receptor; Receptor, Proteinase-Activated
Engelsk term Proteinase-Activated Receptors
MESH ID D044462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.