Protetisk tandförberedelse (Prosthodontic tooth preparation)

Protetisk tandförberedelse

Den valda blankett [publikationstyp] ges till en naturlig tand när den reduceras genom instrumentering för att ta emot en protes (t ex konstgjord krona eller en hållare för en fast eller borttagbar protes). Valet av blankett [publikationstyp] styrs av kliniska omständigheter och fysikaliska egenskaper hos de material som utgör protesen. (Bouchers kliniska tandterminologi, 4: e upplagan, p239)

Förklaring på engelska

The selected form given to a natural tooth when it is reduced by instrumentation to receive a prosthesis (e.g., artificial crown or a retainer for a fixed or removable prosthesis). The selection of the form is guided by clinical circumstances and physical properties of the materials that make up the prosthesis. (Boucher’s Clinical Dental Terminology, 4th ed, p239)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Preparation, Prosthodontic Tooth; Preparations, Prosthodontic Tooth; Prosthodontic Tooth Preparation; Prosthodontic Tooth Preparations; Tooth Preparations, Prosthodontic

Svensk term Protetisk tandförberedelse
Synonym på svenska
Synonym på engelska Preparation, Prosthodontic Tooth; Preparations, Prosthodontic Tooth; Prosthodontic Tooth Preparation; Prosthodontic Tooth Preparations; Tooth Preparations, Prosthodontic
Engelsk term Prosthodontic tooth preparation
MESH ID D019231

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.