Proto-onkogenproteiner c-bcl-2 (Proto-Oncogene Proteins c-bcl-2)

Proto-onkogenproteiner c-bcl-2

Membranproteiner kodade av BCL-2 GENES och tjänar som potenta hämmare av celldöd genom APOPTOSIS. proteiner finns på mitokondriella, mikrosomala och NUCLEAR MEMBRAN-platser inom många celltyper. Överuttryck av bcl-2-proteiner, på grund av en translokation av genen, är associerad med follikulärt lymfom.

Förklaring på engelska

Membrane proteins encoded by the BCL-2 GENES and serving as potent inhibitors of cell death by APOPTOSIS. The proteins are found on mitochondrial, microsomal, and NUCLEAR MEMBRANE sites within many cell types. Overexpression of bcl-2 proteins, due to a translocation of the gene, is associated with follicular lymphoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proto Oncogene Proteins c bcl 2; c-bcl-2, Proto-Oncogene Proteins; bcl-2 Proto-Oncogene Proteins; Proto-Oncogene Proteins, bcl-2; bcl 2 Proto Oncogene Proteins; c-bcl-2 Proteins; c bcl 2 Proteins; B-Cell Leukemia 2 Family Proteins; B Cell Leukemia 2 Family Proteins; BCL2 Family Proteins; Family Proteins, BCL2; Proteins, BCL2 Family; BCL2 Proteins; Proteins, BCL2

Svensk term Proto-onkogenproteiner c-bcl-2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proto Oncogene Proteins c bcl 2; c-bcl-2, Proto-Oncogene Proteins; bcl-2 Proto-Oncogene Proteins; Proto-Oncogene Proteins, bcl-2; bcl 2 Proto Oncogene Proteins; c-bcl-2 Proteins; c bcl 2 Proteins; B-Cell Leukemia 2 Family Proteins; B Cell Leukemia 2 Family Proteins; BCL2 Family Proteins; Family Proteins, BCL2; Proteins, BCL2 Family; BCL2 Proteins; Proteins, BCL2
Engelsk term Proto-Oncogene Proteins c-bcl-2
MESH ID D019253

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.