Proto-onkogenproteiner c-kit (Proto-Oncogene Proteins c-kit)

Proto-onkogenproteiner c-kit

En protein-tyrosinkinasreceptor som är specifik för STEM CELL FACTOR. Denna interaktion är avgörande för utvecklingen av hematopoetiska, gonadala, och pigmentstamceller. Genetiska mutationer som stör uttrycket av PROTO-ONKOGENE PROTEINER C-KIT är associerade med PIEBALDISM, medan överuttryck eller konstitutiv aktivering av c-kit-protein-tyrosinkinas är associerat med tumörgenes.

Förklaring på engelska

A protein-tyrosine kinase receptor that is specific for STEM CELL FACTOR. This interaction is crucial for the development of hematopoietic, gonadal, and pigment stem cells. Genetic mutations that disrupt the expression of PROTO-ONCOGENE PROTEINS C-KIT are associated with PIEBALDISM, while overexpression or constitutive activation of the c-kit protein-tyrosine kinase is associated with tumorigenesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proto Oncogene Proteins c kit; c-kit, Proto-Oncogene Proteins; Stem Cell Factor Receptor; SCF Receptor; p145 c-kit; c-kit, p145; p145 c kit; p145(c-kit); p145c-kit; p145c kit; CD117 Antigen; Antigens, CD117; CD117 Antigens; Proto-Oncogene Protein c-kit; Proto Oncogene Protein c kit; c-kit, Proto-Oncogene Protein; c-kit Protein; c kit Protein; kit Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, kit; kit Proto Oncogene Protein; Receptor, Stem Cell Factor; Proto-Oncogene Protein kit; Proto Oncogene Protein kit; c-kit Receptor; c kit Receptor

Svensk term Proto-onkogenproteiner c-kit
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proto Oncogene Proteins c kit; c-kit, Proto-Oncogene Proteins; Stem Cell Factor Receptor; SCF Receptor; p145 c-kit; c-kit, p145; p145 c kit; p145(c-kit); p145c-kit; p145c kit; CD117 Antigen; Antigens, CD117; CD117 Antigens; Proto-Oncogene Protein c-kit; Proto Oncogene Protein c kit; c-kit, Proto-Oncogene Protein; c-kit Protein; c kit Protein; kit Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, kit; kit Proto Oncogene Protein; Receptor, Stem Cell Factor; Proto-Oncogene Protein kit; Proto Oncogene Protein kit; c-kit Receptor; c kit Receptor
Engelsk term Proto-Oncogene Proteins c-kit
MESH ID D019009

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.