Protonpotential (Proton-Motive Force)

Protonpotential

Energi som genereras genom överföring av protoner eller elektroner över ett energitransducerande membran och som kan användas för kemiska, osmotiska, eller mekaniskt arbete. Protonpotential kan genereras av en mängd olika fenomen inklusive driften av en elektrontransportkedja, belysning av ett PURPLE MEMBRAN, och hydrolys av ATP med en proton-ATPas. (Från Singleton & Sainsbury, Ordbok [publikationstyp] för mikrobiologi och molekylärbiologi, 2d ed, p171)

Förklaring på engelska

Energy that is generated by the transfer of protons or electrons across an energy-transducing membrane and that can be used for chemical, osmotic, or mechanical work. Proton-motive force can be generated by a variety of phenomena including the operation of an electron transport chain, illumination of a PURPLE MEMBRANE, and the hydrolysis of ATP by a proton ATPase. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed, p171)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Proton Motive Force; Proton-Motive Forces; Chemiosmotic Mechanisms; Chemiosmotic Mechanism; delta pH; pH, delta; pH gradient; gradient, pH; deltapH

Svensk term Protonpotential
Synonym på svenska
Synonym på engelska Proton Motive Force; Proton-Motive Forces; Chemiosmotic Mechanisms; Chemiosmotic Mechanism; delta pH; pH, delta; pH gradient; gradient, pH; deltapH
Engelsk term Proton-Motive Force
MESH ID D018892

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.