Provhantering (Specimen Handling)

Provhantering

Förfaranden för insamling, bevara, och transport av prover som är tillräckligt stabila för att ge exakta och exakta resultat som är lämpliga för klinisk tolkning.

Förklaring på engelska

Procedures for collecting, preserving, and transporting of specimens sufficiently stable to provide accurate and precise results suitable for clinical interpretation.

Synonym, svenska: Provtagning; Provsamling

Synonym, engelska: Handling, Specimen; Handlings, Specimen; Specimen Handlings; Specimen Collection; Collection, Specimen; Collections, Specimen; Specimen Collections

Svensk term Provhantering
Synonym på svenska Provtagning; Provsamling
Synonym på engelska Handling, Specimen; Handlings, Specimen; Specimen Handlings; Specimen Collection; Collection, Specimen; Collections, Specimen; Specimen Collections
Engelsk term Specimen Handling
MESH ID D013048

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.