PrP 27-30-protein (PrP 27-30 Protein)

PrP 27-30-protein

Proteasresistent kärna i PrPSc, den onormala isoformen av PRION PROTEINER. PrP 27-30 produceras genom begränsad proteolys av N-terminalen av PrPSc.

Förklaring på engelska

Protease-resistant core of PrPSc, the abnormal isoform of PRION PROTEINS. PrP 27-30 is produced by limited proteolysis of the N-terminus of PrPSc.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: PrP 27 30 Protein; Scrapie-Associated Fibrils; Scrapie Associated Fibrils; Fibril-Protein, Scrapie-Associated; Fibril Protein, Scrapie Associated; Scrapie-Associated Fibril-Protein; Scrapie PrP 27-30 Protein; Scrapie PrP 27 30 Protein; Fibrils, Scrapie-Associated; Fibrils, Scrapie Associated; Scrapie Associated Fibril-Protein; Associated Fibril-Protein, Scrapie; Fibril-Protein, Scrapie Associated; Scrapie Associated Fibril Protein

Svensk term PrP 27-30-protein
Synonym på svenska
Synonym på engelska PrP 27 30 Protein; Scrapie-Associated Fibrils; Scrapie Associated Fibrils; Fibril-Protein, Scrapie-Associated; Fibril Protein, Scrapie Associated; Scrapie-Associated Fibril-Protein; Scrapie PrP 27-30 Protein; Scrapie PrP 27 30 Protein; Fibrils, Scrapie-Associated; Fibrils, Scrapie Associated; Scrapie Associated Fibril-Protein; Associated Fibril-Protein, Scrapie; Fibril-Protein, Scrapie Associated; Scrapie Associated Fibril Protein
Engelsk term PrP 27-30 Protein
MESH ID D018622

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.