PrPC-proteiner (PrPC Proteins)

PrPC-proteiner

Normal cellulär isoform av PRION-PROTEINER kodad av en kromosomal gen och finns i normal och skrapie-infekterad hjärnvävnad, och annan normal vävnad. PrPC är proteaskänsliga proteiner vars funktion är okänd. Posttranslationell modifiering av PrPC till PrPSc leder till smittsamhet.

Förklaring på engelska

Normal cellular isoform of PRION PROTEINS encoded by a chromosomal gene and found in normal and scrapie-infected brain tissue, and other normal tissue. PrPC are protease-sensitive proteins whose function is unknown. Posttranslational modification of PrPC into PrPSC leads to infectivity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: PrP-sen; PrP sen; Cp 33-35; Scrapie Amyloid Precursor Protein; Cp33-35, Scrapie

Svensk term PrPC-proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska PrP-sen; PrP sen; Cp 33-35; Scrapie Amyloid Precursor Protein; Cp33-35, Scrapie
Engelsk term PrPC Proteins
MESH ID D018621

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.