PrPSc-proteiner (PrPSc Proteins)

PrPSc-proteiner

Onormal isoform av PRIONPROTEINER till följd av en posttranslationell modifiering av det cellulära prionproteinet (PRPC PROTEINER). PrPSc är sjukdomsspecifika proteiner som ses vid vissa neurodegenerativa sjukdomar hos människor och djur (PRION DISEASES).

Förklaring på engelska

Abnormal isoform of PRION PROTEINS resulting from a posttranslational modification of the cellular prion protein (PRPC PROTEINS). PrPSc are disease-specific proteins seen in certain human and animal neurodegenerative diseases (PRION DISEASES).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Scrapie PrP 33-35; PrP-res; PrP res; Sp 33-35; Scrapie PrP; PrP 33-35; Scrapie HaSp33-37 Protein; HaSp 33-37; PrP (CJD); Scrapie Agent; Scrapie Virus; PrP (GSS)

Svensk term PrPSc-proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Scrapie PrP 33-35; PrP-res; PrP res; Sp 33-35; Scrapie PrP; PrP 33-35; Scrapie HaSp33-37 Protein; HaSp 33-37; PrP (CJD); Scrapie Agent; Scrapie Virus; PrP (GSS)
Engelsk term PrPSc Proteins
MESH ID D018620

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.