PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

PRRS

Ett syndrom som kännetecknas av utbrott av sena aborter, ett stort antal dödfödda och mumifierade eller svaga nyfödda smågrisar, och andningssjukdom hos unga oavvanda och avvanda grisar. Det orsakas av SVINRESPIRATORISKT OCH REPRODUKTIVT SYNDROM VIRUS. (Radostits et al., Veterinärmedicin, 8: e ed, p1048)

Förklaring på engelska

A syndrome characterized by outbreaks of late term abortions, high numbers of stillbirths and mummified or weak newborn piglets, and respiratory disease in young unweaned and weaned pigs. It is caused by PORCINE RESPIRATORY AND REPRODUCTIVE SYNDROME VIRUS. (Radostits et al., Veterinary Medicine, 8th ed, p1048)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Swine Infertility and Respiratory Syndrome; Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome; PRRS; Blue-Eared Pig Disease; Blue Eared Pig Disease; Pig Disease, Blue-Eared; Mystery Swine Disease; Swine Disease, Mystery

Svensk term PRRS
Synonym på svenska
Synonym på engelska Swine Infertility and Respiratory Syndrome; Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome; PRRS; Blue-Eared Pig Disease; Blue Eared Pig Disease; Pig Disease, Blue-Eared; Mystery Swine Disease; Swine Disease, Mystery
Engelsk term Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
MESH ID D019318

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.