PRRS-virus (Porcine respiratory and reproductive syndrome virus)

PRRS-virus

En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).

Förklaring på engelska

A species of ARTERIVIRUS causing reproductive and respiratory disease in pigs. The European strain is called Lelystad virus. Airborne transmission is common.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus; PRRSV; Swine Infertility Respiratory Syndrome Virus; Swine Infertility and Respiratory Syndrome Virus; Lelystad Virus

Svensk term PRRS-virus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus; PRRSV; Swine Infertility Respiratory Syndrome Virus; Swine Infertility and Respiratory Syndrome Virus; Lelystad Virus
Engelsk term Porcine respiratory and reproductive syndrome virus
MESH ID D019316

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.