Pseudofaki (Pseudophakia)

Pseudofaki

Förekomst av en intraokulär lins efter starroperation.

Förklaring på engelska

Presence of an intraocular lens after cataract extraction.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pseudofaki
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pseudophakia
MESH ID D019591

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.