Pseudolymfom (Pseudolymphoma)

Pseudolymfom

En grupp av störningar som har en godartad kurs men uppvisar kliniska och histologiska egenskaper som tyder på malignt lymfom. Pseudolymfom kännetecknas av en godartad infiltration av lymfoida celler eller histiocyter som mikroskopiskt liknar ett malignt lymfom. (Från Dorland, 28: e ed & Stedman, 26: e uppl)

Förklaring på engelska

A group of disorders having a benign course but exhibiting clinical and histological features suggestive of malignant lymphoma. Pseudolymphoma is characterized by a benign infiltration of lymphoid cells or histiocytes which microscopically resembles a malignant lymphoma. (From Dorland, 28th ed & Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska: Lymfocytom

Synonym, engelska: Pseudolymphomas; Lymphoid Hyperplasia, Reactive; Lymphocytoma; Lymphocytomas; Hyperplasia, Reactive Lymphoid; Hyperplasias, Reactive Lymphoid; Lymphoid Hyperplasias, Reactive; Reactive Lymphoid Hyperplasia; Reactive Lymphoid Hyperplasias

Svensk term Pseudolymfom
Synonym på svenska Lymfocytom
Synonym på engelska Pseudolymphomas; Lymphoid Hyperplasia, Reactive; Lymphocytoma; Lymphocytomas; Hyperplasia, Reactive Lymphoid; Hyperplasias, Reactive Lymphoid; Lymphoid Hyperplasias, Reactive; Reactive Lymphoid Hyperplasia; Reactive Lymphoid Hyperplasias
Engelsk term Pseudolymphoma
MESH ID D019310

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.