Pseudomonas alcaligenes (Pseudomonas alcaligenes)

Pseudomonas alcaligenes

En art av gramnegativa bakterier i släktet PSEUDOMONAS. Det kan inte använda FRUKTOS; GLUKOS; eller MALTOS för energi.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus PSEUDOMONAS. It cannot utilize FRUCTOSE; GLUCOSE; or MALTOSE for energy.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pseudomonas alcaligenes
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pseudomonas alcaligenes
MESH ID D044202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.