Pseudomonas fragi (Pseudomonas fragi)

Pseudomonas fragi

En art av gramnegativa, aeroba bakterier i släktet PSEUDOMONAS. Den har en karakteristisk jordgubbsfärg och distribueras i stor utsträckning i JORD och vatten.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic bacteria in the genus PSEUDOMONAS. It has a characteristic strawberry color and is widely distributed in SOIL and WATER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacterium fragi; Pseudomonas fragariae

Svensk term Pseudomonas fragi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacterium fragi; Pseudomonas fragariae
Engelsk term Pseudomonas fragi
MESH ID D044206

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.