Pseudomonas oleovorans (Pseudomonas oleovorans)

Pseudomonas oleovorans

En art av gramnegativa bakterier i släktet PSEUDOMONAS. Den är isolerad från olja-vattenemulsioner som används som smörjmedel och kylmedel vid skärning och slipning av material.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus PSEUDOMONAS. It is isolated from oil-water emulsions used as lubricants and cooling agents in the cutting and grinding of materials.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pseudomonas oleovorans
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pseudomonas oleovorans
MESH ID D044204

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.