Pseudomonas pseudoalcaligenes (Pseudomonas pseudoalcaligenes)

Pseudomonas pseudoalcaligenes

En art av gramnegativa bakterier i släktet PSEUDOMONAS. Alla stammar kan använda FRUKTOS för energi. Det isoleras ibland från människa och vissa stammar är patogena för VATTENMELON.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus PSEUDOMONAS. All strains can utilize FRUCTOSE for energy. It is occasionally isolated from humans and some strains are pathogenic to WATERMELON.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pseudomonas pseudoalcaligenes
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pseudomonas pseudoalcaligenes
MESH ID D044205

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.