Pseudomonas stutzeri (Pseudomonas stutzeri)

Pseudomonas stutzeri

En art av gramnegativa bakterier i släktet PSEUDOMONAS, innehållande flera genomovarer. Det kan särskiljas från andra pseudomonadarter genom dess förmåga att använda MALTOS och STÄRKELSE som enda kol- och energikällor. Det kan försämra MILJÖFÖRORENINGAR och har använts som modellorganism för att studera denitrifiering.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus PSEUDOMONAS, containing multiple genomovars. It is distinguishable from other pseudomonad species by its ability to use MALTOSE and STARCH as sole carbon and energy sources. It can degrade ENVIRONMENTAL POLLUTANTS and has been used as a model organism to study denitrification.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Achromobacter stutzeri; Bacillus nitrogenes; Pseudomonas perfectomarinus; Bacterium stutzeri; Pseudomonas perfectimarina; Pseudomonas perfectomarina; Achromobacter sewerinii; Bacillus stutzeri

Svensk term Pseudomonas stutzeri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Achromobacter stutzeri; Bacillus nitrogenes; Pseudomonas perfectomarinus; Bacterium stutzeri; Pseudomonas perfectimarina; Pseudomonas perfectomarina; Achromobacter sewerinii; Bacillus stutzeri
Engelsk term Pseudomonas stutzeri
MESH ID D044223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.