Pseudomonas syringae (Pseudomonas syringae)

Pseudomonas syringae

En art av gramnegativa, fluorescerande, fytopatogena bakterier i släktet PSEUDOMONAS. Det differentieras till ungefär 50 patovarer med olika växtpatogeniteter och värdspecificiteter.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, fluorescent, phytopathogenic bacteria in the genus PSEUDOMONAS. It is differentiated into approximately 50 pathovars with different plant pathogenicities and host specificities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pseudomonas syringae subsp. syringae

Svensk term Pseudomonas syringae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pseudomonas syringae subsp. syringae
Engelsk term Pseudomonas syringae
MESH ID D044224

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.