Psykologisk refraktärperiod (Psychological refractory period)

Psykologisk refraktärperiod

Ett fördröjt svarsintervall som uppstår när två stimuli presenteras i tät följd.

Förklaring på engelska

A delayed response interval occurring when two stimuli are presented in close succession.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Periods, Psychological Refractory; Psychological Refractory Period; Refractory Period, Psychologic; Period, Psychologic Refractory; Periods, Psychologic Refractory; Psychologic Refractory Period; Psychologic Refractory Periods; Refractory Periods, Psychologic; Refractory Periods, Psychological; Period, Psychological Refractory; Psychological Refractory Periods

Svensk term Psykologisk refraktärperiod
Synonym på svenska
Synonym på engelska Periods, Psychological Refractory; Psychological Refractory Period; Refractory Period, Psychologic; Period, Psychologic Refractory; Periods, Psychologic Refractory; Psychologic Refractory Period; Psychologic Refractory Periods; Refractory Periods, Psychologic; Refractory Periods, Psychological; Period, Psychological Refractory; Psychological Refractory Periods
Engelsk term Psychological refractory period
MESH ID D012033

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.