Psykologisk stress (Psychological Stress)

Psykologisk stress

Stress där känslomässiga faktorer är övervägande.

Förklaring på engelska

Stress wherein emotional factors predominate.

Synonym, svenska: Lidande; Stress, psykologi; Livsstress; Mentalt lidande

Synonym, engelska: Psychological Stresses; Stresses, Psychological; Life Stress; Life Stresses; Stress, Life; Stresses, Life; Stress, Psychologic; Psychologic Stress; Stressor, Psychological; Psychological Stressor; Psychological Stressors; Stressors, Psychological; Psychological Stress

Svensk term Psykologisk stress
Synonym på svenska Lidande; Stress, psykologi; Livsstress; Mentalt lidande
Synonym på engelska Psychological Stresses; Stresses, Psychological; Life Stress; Life Stresses; Stress, Life; Stresses, Life; Stress, Psychologic; Psychologic Stress; Stressor, Psychological; Psychological Stressor; Psychological Stressors; Stressors, Psychological; Psychological Stress
Engelsk term Psychological Stress
MESH ID D013315

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.