Psykosocialt arbete (Psychiatric social work)

Psykosocialt arbete

Användning av sociala arbetsprocesser i behandlingen av patienter inom psykiatrisk vård eller mentalvård.

Förklaring på engelska

Use of all social work processes in the treatment of patients in a psychiatric or mental health setting.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Psychiatric Social Work; Psychiatric Social Works; Social Works, Psychiatric; Work, Psychiatric Social; Works, Psychiatric Social; Psychiatric Social Service; Psychiatric Social Services; Service, Psychiatric Social; Services, Psychiatric Social; Social Services, Psychiatric; Social Service, Psychiatric

Svensk term Psykosocialt arbete
Synonym på svenska
Synonym på engelska Psychiatric Social Work; Psychiatric Social Works; Social Works, Psychiatric; Work, Psychiatric Social; Works, Psychiatric Social; Psychiatric Social Service; Psychiatric Social Services; Service, Psychiatric Social; Services, Psychiatric Social; Social Services, Psychiatric; Social Service, Psychiatric
Engelsk term Psychiatric social work
MESH ID D012949

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.