PubMed (PubMed)

PubMed

En bibliografisk databas [publikationstyp] som innehåller MEDLINE som sin primära delmängd. Det produceras av National Center for Bioteknologi Information (NCBI), en del av NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. PubMed, som är sökbar via NLMs webbplats, inkluderar också tillgång till ytterligare citat till utvalda biovetenskapliga tidskrifter som inte finns i MEDLINE, och länkar till andra resurser som artikelns fulltext på deltagande förläggares webbplatser, NCBI: s molekylärbiologi databaser, och PubMed Central.

Förklaring på engelska

A bibliographic database that includes MEDLINE as its primary subset. It is produced by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), part of the NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. PubMed, which is searchable through NLM’s Web site, also includes access to additional citations to selected life sciences journals not in MEDLINE, and links to other resources such as the full-text of articles at participating publishers’ Web sites, NCBI’s molecular biology databases, and PubMed Central.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term PubMed
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term PubMed
MESH ID D039781

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.