Pulsad ultraljudsdoppler (Pulsed doppler ultrasonography)

Pulsad ultraljudsdoppler

Ultraljudsundersökning som tillämpar Dopplereffekt, med hastighetsdetektering i kombination med diskriminering av räckvidd. Korta skurar av ultraljud överförs med jämna mellanrum och ekon demoduleras när de återvänder.

Förklaring på engelska

Ultrasonography applying the Doppler effect, with velocity detection combined with range discrimination. Short bursts of ultrasound are transmitted at regular intervals and the echoes are demodulated as they return.

Synonym, svenska: Dopplersonografi, pulsad; Ultraljudsundersökning, Doppler, pulsad

Synonym, engelska: Pulsed Doppler Ultrasonography; Pulsed Ultrasonography, Doppler; Doppler Ultrasonography, Pulsed; Ultrasonography, Pulsed Doppler; Doppler Pulsed Ultrasonography; Ultrasonography, Doppler Pulsed

Svensk term Pulsad ultraljudsdoppler
Synonym på svenska Dopplersonografi, pulsad; Ultraljudsundersökning, Doppler, pulsad
Synonym på engelska Pulsed Doppler Ultrasonography; Pulsed Ultrasonography, Doppler; Doppler Ultrasonography, Pulsed; Ultrasonography, Pulsed Doppler; Doppler Pulsed Ultrasonography; Ultrasonography, Doppler Pulsed
Engelsk term Pulsed doppler ultrasonography
MESH ID D018617

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.